جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      درجلسه صمیمانه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران با جمعی از دانشجویان ، اعتراضات دانشجویی در باره غذا مورد بررسی قرار گرفت

 

     جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران به نشانه اعتراض به کیفیت پائین غذای رستوران دانشگاه، از خوردن غذا امتناع و ظروف غذای خود را به صورت زنجیره ای در مقابل دفتر ریاست دانشگاه روی زمین قرار دادند .
دکتر میر مسعود فاطمی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در پاسخ به دلایل این رخداد و اعتراض دانشجویی گفت : اعتراض دانشجویی یکی از روش هایی است که گاهی اوقات دانشجویان بعنوان نمایندگان قشر جوان جامعه در دانشگاه برای دنبال کردن حقوق خود انجام می دهند، وی با بیان اینکه دانشجو نباید دچاربی تفاوتی و خمودگی شود البته اگر این اعتراض بصورت ضابطه مند وازمجرای صحیح و قانونی دنبال شود مورد تایید است . معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در رابطه با چگونگی و نحوه کنترل و نظارت برکیفیت غذای دانشجویان گفت :کليه مراحل آماده سازي مواد اوليه ، طبخ غذا ، توزیع غذا وهمچنین بررسي رضايتمندي دانشجويان ،رعایت بهداشت محيط آشپرخا نه ، سلف سرويس یکی از وظایف مهم حوزه اداره کل امور دانشجوئی است ، که این مسئولیت خطیر با توجه به ماهیت رشته های علوم پزشکی و رعایت استانداردهای حوزه سلامت با جدیت هرچه بیشتر توسط مسئولین مربوطه پیگیری و اجرا می شود
وی دررابطه با اعتراض تعدادی از دانشجویان نسبت به وضعیت غذای سلف افزود: غذائی که در سلف سرویس این دانشگاه سرو می شود همان غذائی است که مورد استفاده اساتید ، مسئولان اجرائی دانشگاه و کارکنان نیز قرار می گیرد وتا کنون اعتراضی به کمیت و کیفیت آن نبوده است وبر اساس نظرسنجی های بعمل آمده از دانشجویان نسبت به تنظیم و ارائه برنامه غذایی اقدام شده است .
وی گفت : درمذاکره ای که با نمایندگان دانشجویان معترض ، در جهت بهبود غذا از نظر (کمی و کیفی ) داشتیم تعدادی از دانشجویان نسبت به کمیت و کیفیت اعتراضاتی داشتند که در جهت تحقق این امر مقرر گردید کمیته ای متشکل از نمایندگان تشکل ها و فعالان دانشجویی تشکیل تا در خصوص رفع مشکلات و نظارت های لازم مشارکت نمایند .

 

 
 

درجلسه صمیمانه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران با جمعی از دانشجویان ، اعتراضات دانشجویی در باره غذا مورد بررسی قرار گرفت نسخه قابل چاپ

Preview