جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    کارگاه آشنایی با آزمون ساختاردار عینی (OSCE) به صورت مجازی (الکترونیکی) در تاریخ چهارشنبه 12 آبان ماه برا ی اعضای هیات علمی علوم پزشکی توسط معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.
      به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی:
کارگاه آشنایی با آزمون ساختاردار عینی (OSCE) برگزار می شود

 

     به گزارش روابط عمومی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- دکتر دنیا صدری، مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ضمن اشاره به اینکه این کارگاه سومین کارگاه مجازی در راستای توانمندسازی اعضای هیات علمی رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی است، گفت:
پیشتر دو کارگاه مجازی طراحی سوالات چند گزینه ای (MCQ) و کارگاه آموزشی طرح درس به صورت مجازی برای اعضاء هیات علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای اجرای قطعنامه همایش مسئولین دفاتر توسعه آموزش (EDO)سراسر کشور در طی قریب به یکسال برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه روالِ ثبت نام و حضور اعضاء هیات علمی در این کارگاه مشابه کارگاه های قبلی است، بیان داشت: اعضای هیات علمی با ورود به پایگاهhttp://sc.iauec.ac.ir از تاریخ 28/7/95 الی 11/8/95 می توانند اقدام به ثبت نام نمایند و پس از دریافت کدکاربری و رمز عبور، از ساعت 8 صبح الی 16 روز چهارشنبه مورخ 12/8/95 به آدرسhttp://ecourse.iauec.ac.ir مراجعه و در کارگاه فوق شرکت نموده و گواهی شرکت دریافت نمایند.

 

 
 

به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی:
کارگاه آشنایی با آزمون ساختاردار عینی (OSCE) برگزار می شود
نسخه قابل چاپ

Preview