جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تجهيز بخش شنوايي سنجي بيمارستان اميرالمومنين

 

     دکتر فرهاد سرابندی رئیس بیمارستان امیرالمومنین طی مصاحبه ای اعلام نمود: به منظور ارتقاء و تجهيز درمانگاه ENT در بيمارستان امیر المومنين با همكاري و مشارکت واحد شهر ري اقدام به خريداري يك دستگاه OAE دربخش شنوايي سنجي شده است . دكتر سرابندي افزود : اين وسائل جهت تكميل و تجهيز بخش شنوايي سنجي و در جهت ارائه خدمات بهتر به بيماران و مراجعين منطقه مي باشد. وي افزود: جهت ارزيابي عملكرد گوش مياني ورفلكس آكوستيك دستگاه تمپانومتري مورد استفاده قرار مي گيرد ولي با استفاده از دستگاه OAEمي توان صحت سلامت سلول هاي موئي خارجي حلزون گوش (صحت سلامت گوش داخلي ) نوزادان را ارزيابي نمود.

 

 
 

تجهيز بخش شنوايي سنجي بيمارستان اميرالمومنين نسخه قابل چاپ

Preview