جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی واحد علوم پزشکی تهران طی گزارشی از برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزارهای آماری با تدریس دکتر مهرداد هاشمی برای اعضای فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی، خبر داد.
      به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی صورت پذيرفت :
برگزاري کارگاه آشنایی با نرم افزارهای آماری در واحد پزشكي تهران

 

     رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی واحد علوم پزشکی تهران ضمن اعلام این خبر افزود: در این کارگاه یک روزه آموزشی، انواع نرم افزار های آماری ( SASS SPSS , SIGMA , Social science و Mathematical ) و کاربرد آن ها در حوزه های مختلف علمی از جمله علوم اجتماعی و علوم ریاضی به دانشجویان شرکت کننده معرفی شد و هم چنین مفاهیم آماری از جمله مفهوم های مقایسه ای – رابطه ای ، دو مقایسه ای و درصدی ( 95 درصد و 5 درصد ) و مفهوم قبل و بعد توضیح داده شد.
وی ادامه داد : با توجه به رشد بالای تحقیقاتی و توجه زیاد دانشجویان به مباحث علم روز و ضرورت انجام تحقیقات آماری، آموزش درست استفاده از نرم افزارهای آماری در قالب برگزاری کارگاه های متعدد لازم است. وی در پایان گفت: دانشجویان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از برنامه ها و کارگاه های پژوهشی به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واقع در طبقه سوم ساختمان حکیم جرجانی مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی صورت پذيرفت :
برگزاري کارگاه آشنایی با نرم افزارهای آماری در واحد پزشكي تهران
نسخه قابل چاپ

Preview