جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    در حکم دکتر میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی ضمن تبریک ارتقاء مرتبه علمی دکترخلیل علی محمدزاده عضو هیات علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آمده است:
      با صدور حکمی از سوی دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صورت پذیرفت :
دکتر خلیل علی محمدزاده به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.

 

     در حکم دکتر میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی ضمن تبریک ارتقاء مرتبه علمی دکترخلیل علی محمدزاده عضو هیات علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آمده است:
با توجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد در خصوص ارتقاء مرتبه جنابعالی به دانشیاری، موضوع در هشتاد و هفتمین جلسه هیأت ممیزه مرکزی دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. امید است در مرتبه جدید با تأییدات خداوند تبارک و تعالی، منشأ خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام های موثری بردارید.
شایان ذکر است دکتر خلیل علی محمدزاده پزشک، نویسنده و پژوهشگر، دارای مدرک دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و همچنین عضو بیناد ملی نخبگان می باشد.
از دیگر افتخارات ایشان در دو سال اخیر می توان به مواردی مانند؛ برنده جایزه ملی جمعیت”ایران جوان بمان” (اردیبهشت ۱۳۹۳)، دریافت لوح تقدیر و تشکر از رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی (شهریور ۱۳۹۴)، عضو هیات علمی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (اردیبهشت ۱۳۹۴) و برگزیده ی دومین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران(اردیبهشت ۱۳۹۵) اشاره نمود.

 

 
 

با صدور حکمی از سوی دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صورت پذیرفت :
دکتر خلیل علی محمدزاده به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.
نسخه قابل چاپ

Preview