جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    به گزارش روابط عمومی واحد پزشکی تهران از اولین ساعات انتشار خبر حزن انگیز در گذشت منصور پور حیدری همسر خانم دکتر فریده شجاعی عضو هیات علمی و مدیرگروه آموزشی تربیت بدنی واحد پزشکی تهران ، جمیع دانشگاهیان این واحد دانشگاهی در اقدامات فردی و گروهی هریک با شیوه های خاص در قالب های رسمی و غیر رسمی نسبت به این ضایعه اندوهبار واکنش در خور تحسین و احترام نشان دادند .
      همدلی با عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران در مراسم تشییع و خاکسپاری منصور پور حیدری

 

     مدیر روابط عمومی واحد پزشکی تهران ضمن اعلام این خبر گفت :
حضورگسترده و داوطلبانه جمعی از اعضاء هیات رئیسه ، معاونان ، مسئولان اجرائی ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران درمراسم تشییع و خاکسپاری منصور پور حیدری همسر افتخار آفرین و پر آوازه خانم دکتر فریده شجاعی عضو هیات علمی و مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی این واحد دانشگاهی نماد انسجام و یکپارچگی ارکان سه گانه این واحد دانشگاهی و بیانگر تمایل به حفظ ارزش ها و پاسداشت روحیه مردمی و اخلاقمداری چهره های شاخص و نام آور ایرانی توسط اقشارمختلف جامعه است .

 

 

 

 

 

همدلی با عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران در مراسم تشییع و خاکسپاری منصور پور حیدری نسخه قابل چاپ

Preview