جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران روز یکشنبه 16آبان با حضور دکتر حمید میرزاده رئیس این دانشگاه و روسای واحدهای این استان برگزار شد.
      جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به روایت تصویر

 

     ....

 

 

 

 

 

جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به روایت تصویر نسخه قابل چاپ

Preview