جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر حمید میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی دکتر حسین ملک افضلی را بعنوان قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب کرد .
متن حکم دکتر حمید میرزاده به شرح زیر است:
      طی حکمی از سوی دکتر حمید میرزاده صورت گرفت :
دکتر حسین ملک افضلی قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحدتهران شد

 

     متن حکم دکتر حمید میرزاده به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسین ملک افضلی اردکانی
بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحدتهران و تائید معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه ، به موجب این حکم به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران منصوب می شوید . امید است با توکل به خداوند متعال و با صداقت کاری ، امانت داری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشید
حمید میرزاده
رییس دانشگاه آزاد اسلامی

 

 
 

طی حکمی از سوی دکتر حمید میرزاده صورت گرفت :
دکتر حسین ملک افضلی قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحدتهران شد
نسخه قابل چاپ

Preview