جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکترشبنم موثقی آناتومیست و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم آزاد اسلامی واحد تهران با اشاره به اینکه در چهارمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی دانشگاه آزاد حدود 70نفر از دانشجویان متقاضی از واحد های علوم پزشکی تهران ، قم و تنکابن ، همزمان با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی در روز پنجشنبه 20 آبانماه شرکت داشته اند گفت :
برگزاری مستقل این آزمون که در سایه تعامل مطلوب این دانشگاه با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي حاصل شده است ، موجب افزایش اعتبارجایگاه علمی وبیانگر شایستگی و توانمندی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی است .
      دکتر موثقی رئیس دانشکده پزشکی خبر داد : چهارمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت‌های بالینی (OSCE) درنهایت دقت وصحت و همزمان با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی در واحد پزشکی تهران برگزار شد .

 

     دكتر سيد علي موسوي عبدالملكي نماينده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نیز ضمن حضور و نظارت بر نحوه اجرای این آزمون با تقدیر از مسئولين ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین واحد پزشكي تهران گفت : آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی یکی از بهترین آزمون ها برای سنجش توانائی دانشجویان در کسب مهارت های بالینی رشته پزشکی است .
وی افزود : وزارت بهداشت از سال ۹۴ تاکنون تصمیم به برگزاری یک آزمون در پایان دوره پزشکی عمومی با هدف سنجش مهارت‌های بالینی کسب شده از سوی دانشجویان پزشکی در طول دوره تحصیلی گرفته است و برگزاری این آزمون با توجه به اهمیت آموزش در دوره پزشکی عمومی، هیات ممتحنه و ارزشیابی پزشکی عمومی به صورت همزمان با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام می پذیرد .
وی افزود : با توجه به مصوبه شورای آموزش تخصصی وزارت بهداشت، دانشجویانی که از بهمن ۹۴ به بعد فارغ التحصیل می‌شوند و مجوز شرکت در آزمون پذیرش دستیاری ۹۵ را دارند باید گواهی قبولی در این آزمون را داشته باشند.
دکتریوسف پور خوشبخت قائم مقام آموزشي واحد پزشکی تهران نیز با بیان اینکه چهارمین دوره ارزیابی صلاحیت بالینی با نظم و ترتیب در واحد پزشکی تهران برگزار شده است گفت :
مهارت های بالینی شرکت کنندگان در 13 ایستگاه روان پزشكي ، جراحي ، عفوني ، طب اوژانس ، زنان ،اطفال ، پاتولوژي ، داخلي (غدد ) ، اطفال ،ارتوپدي ، داخلي (ريه) ، پوست و داخلي (روماتولوژي) مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت .
دكتر امیر عباس لشگری مديركل اداره کل آموزش پزشکی نیز تصریح کرد :
در چهارمین دوره ارزیابی صلاحیت بالینی از همکاری علمی و اجرائی اساتيد عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران به اسامی دكتر معصومه همتيار دكتر تخصصي كودكان ، دكتر فاطمه نقدي دكتر تخصصي كودكان ، دكتر مينا اطمينان بخش دكتر تخصصي زنان وزايمان ،دكتر رضا مظفري كرماني دكتر تخصصي پاتولوژي ، دكتر الهام كني دكتر تخصصي جراح عمومي ، دكتر سيده مريم وحدت شريعت پناهي دكتر تخصصي اعصاب وروان ، دكتر فرحناز پاشا فوق تخصص داخلي_ نفرولوژي ، دكتر زهرا شريعتي دكتر تخصصي داخلي ، دكتر لاله قانعي فوق تخصص غددبالغين ، دكتر سعيد پزشكي دكتر تخصصي ارتوپدي ، دكتر امير سعيد كريمي دكتر تخصصي طب اورژانس ، دكتر سعيدسعيديان دكتر تخصصي پوست ، دكتر بهنام فرهودي دكتر تخصصي عفوني ، دكتر معصومه مسگريان دكتر تخصصي بيماريهاي عفوني گرمسيري برخوردار بوده ایم گفت :
تعداد 14 نفر از اساتید گروه بالینی مهارت های عملی دانشجویان متقاضی از واحد های علوم پزشکی تهران ، قم و تنکابن را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد ه اند .
شایان ذکر است : چهارمین آزمون ارزیابی صلاحیت‌های بالینی (OSCE) زیر نظر مسئولين ارشد حوزه معاونت علوم پزشکی و همچنین دكتر علي محمد زاده معاون آموزشي واحد پزشكي تهران با پشتیبانی و حمایت مهندس عسگري معاونت مالي و اداري ، آقای فولاديان پور مديركل امور مالي و با همکاری دلسوزانه ، خانم آسيه سلحشوريان فرد عضو هيات علمي و مسئول اجرايي و برنامه ريزي آزمون، دكتر سهراب خيرالنسايي مدير آموزش باليني ، مينا حسن پور مطلق مسئول اسكيل لب ، کارشناسان و روسای اداره آموزش پزشکی خانم ها : نيلوفر جيحاني ، فريده كمالي ، طاهره فضلعلي كاظمي و آقای نور محمد صالحی و همچنین با همکاری مجدانه آقای فلاح مديرحراست و دکتربيگدلي مديرروابط عمومي واحد پزشکی تهران در نهایت نظم و ترتیب برگزار شد .

 

 

 

 

 

دکتر موثقی رئیس دانشکده پزشکی خبر داد : چهارمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت‌های بالینی (OSCE) درنهایت دقت وصحت و همزمان با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی در واحد پزشکی تهران برگزار شد . نسخه قابل چاپ

Preview