جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران بازدید علمی دانشجویان از مرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهان دارویی خبر داد.
      بازدیدعلمی دانشجویان باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان ازمرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهان دارویی

 

     رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران ضمن اعلام این خبر گفت :
این بازدید علمی به سرپرستی دکتر آزاده صنعی با شرکت اعضای فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و کمیته تحقیقات دانشجویی روز یکشنبه 23آبان ماه 1395 از ساعت 10 الی 13در مرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهان دارویی انجام شد.
دکتر آزاده صنعی درباره چگونگی و نحوه برگزاری این بازدید اظهار داشت:
در این کارگاه ضمن آشنایی با مرکز تحقیقات و انواع روش های استخراج و عصاره گیری نمونه های گیاهی، آشنایی با روش های تحقیق و جستجوی عناوین طرح های پژوهشی ، بازدید از اتاق نگهداری حیوانات آزمایشگاهی و روش های نگهداری آنها و انواع روش های تزریق حیوانات آزمایشگاهی انجام پذیرفت.
وی افزود : دانشجویان شرکت کننده علاوه بر موارد فوق،با انواع آزمون های فارماکولوژی روی حیوانات آزمایشگاهی از قبیل ماز به علاوه ی مرتفع و تست های افسردگی آشنا شدند .

 

 

 

 

 

بازدیدعلمی دانشجویان باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان ازمرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهان دارویی نسخه قابل چاپ

Preview