جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      فراخوان دومین دوره انتخابات دانشجویی انجمن علمی علوم پزشکی در واحد پزشکی تهران

 

     دومین دوره انتخابات دانشجویی انجمن علمی علوم پزشکی در واحد پزشکی تهران در روز چهارشنبه 9/10/88 در ساعت 14 جهت عضو گیری و انتخاب شورای مرکزی با حضور کلیه مقاطع رشته پزشکی در کلاس 302 برگزار می گردد.

 

 
 

فراخوان دومین دوره انتخابات دانشجویی انجمن علمی علوم پزشکی در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview