جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    طی حکمی از سوی دکتر سید محمود طباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی معاونین سه بیمارستان وابسته به این واحد پزشکی تهران بيمارستان اميرالمومنين (ع) ، بيمارستان فرهيختگان و بيمارستان بوعلي منصوب شدند.
رئیس دانشگاه در احکام جداگانه ای که در روز 29 آذرماه سال جاری صادر شده است ،دکتر علي احمدي را به عنوان معاون توسعه و منابع بيمارستان اميرالمومنين (ع)، دكتر اباسط ميرزايي را به عنوان معاون توسعه و منابع بيمارستان فرهیختگان و آقای داود ربيعي را به عنوان معاون توسعه و منابع بيمارستان بوعلي منصوب نمود .
      انتصاب معاونین توسعه و منابع سه بیمارستان اميرالمومنين،فرهيختگان وبوعلي از سوی رئیس دانشگاه

 

     در احکام هرسه معاون توسعه و منابع بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران ، آمده است:
دانشگاه آزاد اسلامي بعنوان يكي از ثمرات انقلاب اسلامي در طول حيات خود نقش ارزنده اي در تامين نيروي انساني مورد نياز نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران داشته است . واحدهاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي با بهره مندي از دانش اعضاي هيات علمي توانمند خود مهد پرورش متخصصان و كارشناسان متعهد و كار آمد در حيطه پزشكي مي باشد كه البته با بازنگري ساختار و استفاده از ساير ظرفيت هاي موجود ، زمينه ارتقاي كيفي بيش از پيش آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات در اين مجموعه عظيم علمي فراهم است .
مهمترین برنامه‌های ابلاغی و ماموریت معاونين توسعه و منابع بیمارستان ها به شرح موارد زیر تعیین شده است :
تهيه و تنظيم برنامه هاي استراتژيك و عملياتي
برنامه‌ریزی در راستای ارتقاء كيفيت خدمات بيمارستاني
برنامه ريزي در جهت کارائی و اثر بخشی منابع بیمارستانی
استقرار مدل‌های تعالی در بیمارستان
توجه جدی به سیاستهای توسعه مدیریت و منابع و هماهنگی با حوزه عمرانی دانشگاه در راستای اصلاح ساختار فیزیکی و طراحی و تدوین فعالیت‌های موثر برای بهبود وضعیت اقتصادی بیمارستان تعیین شده است.
شايان ذكر است : دکتر احمدی ، دکتر ميرزايي و ربیعی تا زمان ابلاغ این حکم هریک دارای سوابق اجرائی مفیدی در مقام مسئولیت‌های متعدد و مدیریت مراکز درمانی تابعه واحد پزشکی تهران داشته اند و امید است اقدامات موثر آنان دانشگاه را در تحقق چشم‌اندازهای رفیع آن در گسترش حوزه علوم پزشکی یاری کند .

 

 

 

 

 

انتصاب معاونین توسعه و منابع سه بیمارستان اميرالمومنين،فرهيختگان وبوعلي از سوی رئیس دانشگاه نسخه قابل چاپ

Preview