جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کارگاه آموزشی روش تحقیق در واحد پزشکی تهران برگزار شد :
دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علوم پزشکی تهران از برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق با تدریس دکتر فلورا فروزش در تاریخ 15 دی ماه سال جاری خبر داد.
      به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کارگاه آموزشی روش تحقیق در واحد پزشکی تهران برگزار شد

 

     به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کارگاه آموزشی روش تحقیق در واحد پزشکی تهران برگزار شد :
دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علوم پزشکی تهران از برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق با تدریس دکتر فلورا فروزش در تاریخ 15 دی ماه سال جاری خبر داد.
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علوم پزشکی تهران درباره اهمیت و ضرورت برگزاری این کارگاه آموزشی گفت : دانشجویان در هر مقطع و هر رشته ای نیاز مند به شرکت در کارگاه های آموزشی روش تحقیق هستند، همچنین به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان شرکت کننده با روش تحقیق و پژوهش در ابتدای کارگاه توضیحاتی پیرامون اصول روش تحقیق ارائه شد.
گفتنی است این کارگاه توسط دکتر فلورا فروزش عضو هیئت علمی دانشکده علوم نوین در تاریخ 15 دی ماه 95 در سالن EDC برگزار گردید.

 

 

 

 

 

به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کارگاه آموزشی روش تحقیق در واحد پزشکی تهران برگزار شد نسخه قابل چاپ

Preview