جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تحقيقات در ژورنال هاي پزشكي موضوع برگزاري سخنراني علمي در واحد پزشكي تهران

 

     دبير انجمن علمي پزشكي دانشگاه آزاداسلامي واحد پزشكي تهران خبر داد : به منظور ارتقاء سطح علمي و افزايش حجم فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان،جلسه سخنراني با موضوع «تحقيقات در ‍ژورنالهاي پزشكي » با حضور پروفسور آرمن گاسپاريان A.Gasparyan فوق تخصص و كارديو لوژي و عضو انجمن هاي علمي معتبر متخصصان اروپا در ديماه سال جاري در سالن EDC برگزار شده است . دكتر محمد رضا محمد حسني فوق تخصص قلب و عروق و سرپرست اين انجمن علمي در باره اهميت و جايگاه پژوهش و تحقيقات علمي گفت : امروزه تحقيقات علمي در دنيا حرف اول را مي زند و محقق را تنها به اعتبار تحقيقات علمي كه انجام داده است مي شناسند . از جمله مباحث مطرح شده در اين جلسه كه تماماٌ به زبان انگليسي مطرح شد، نحوه آشنائي و دسترسي دانشجويان به آخرين مقالات علمي و ژورنالهاي تخصصي پزشكي از طريق جستجو در بانكهاي اطلاعاتي واز طريق فناوري اينترنت و نحوه كاربرد و استفاده از اين منابع علمي درمقالات بوده است . گفتني است برگزار كننده اين جلسه اعضاي دانشجويي اين انجمن در مقاطع مختلف پزشكي بوده اند .

 

 
 

تحقيقات در ژورنال هاي پزشكي موضوع برگزاري سخنراني علمي در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview