جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    كارگاه ملاحظات سفرهاي علمي اعضاء هيات علمي در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران با همت اداره حراست دانشگاه و زير نظر مركز مطالعات و توسعه آموزش در تاريخ دوشنبه 27 دي ماه در سالن EDC و با حضور جمع كثيري از اساتيد برگزار شد
      برگزاري كارگاه ملاحظات سفرهاي علمي اعضاء هيات علمي در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران

 

     ..

 

 

 

 

 

برگزاري كارگاه ملاحظات سفرهاي علمي اعضاء هيات علمي در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران نسخه قابل چاپ

Preview