جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    مهندس روح الله عسكري معاون اداري مالي واحد پزشكي تهران با ارسال پيامي از همدلي و حمايت معنوي جميع دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامي اعم از رياست دانشگاه ، معاونين ، دانشجويان و كاركنان واحد علوم پزشكي تشكر و قدرداني نمود
      تشكر و قدرداني معاون اداري مالي دانشگاه از همدلی خانواده بزرگ واحد پزشکی تهران

 

     متن پيام به اين شرح است :
باسمه تعالي
بدينوسيله از تمامي سروران ،اساتيد،همكاران و دانشجوياني كه در تحمل اين مصيبت ما را ياري بخشيدند و با حضور خود مورد تفقد قرار دادند و ابراز همدردي نموده و موجبات تسلي خاطر اينجانب را فراهم آوردند، كمال تشكر و امتنان را دارم .
با احترام
روح ا... عسكري

 

 
 

تشكر و قدرداني معاون اداري مالي دانشگاه از همدلی خانواده بزرگ واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview