جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برنامه مدون ویژه پزشکان عمومی (فوريتهاي 3 ) در واحد پزشکی تهران

 

     دكتر فرهاد ادهمي مقدم معاون آموزشی واحد پزشکی تهران اعلام نمود : برنامه مدون يكروزه (فوريتهاي 3 ) ویژه پزشکان عمومی شامل : فوريتهاي گوش وحلق وبيني ،فوريتهاي چشم ، فوريتهاي زنان ومامايي در دي ماه سال جاري در محل سالن آمفی تئاتر واحد پزشکی تهران برگزارشده ا ست.

گفتنی است دوره آموزشی مذکور دارای مجوز باز آموزی از دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بوده و در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی با اعطای5 امتیاز باز آموزی ارائه خواهد شد .

دكترشهاب الدين محسني رئيس مرکز مطالعات وتوسعه آموزش EDC گفت: هدف از برگزاری این برنامه مدون ، آموزش و آشنائی هرچه بیشتر همکاران پزشک عمومی با بیماریهای شایع گوش وحلق وبيني ،فوريتهاي چشم ، فوريتهاي زنان ومامايي بوده است . سخنرانان اين برنامه در گروه گوش وحلق وبيني عبارتند از آقايان دكتر احيايي ، دكتر فقيهي ، دكتر نادريان ،دكترخوش سيرت ،دكترشريعتي ودكتربهنام سخنرانان گروه چشم نيز عبارتند از دكتر نجفي ودكتر ادهمي و اساتيد و سخنرانان گروه زنان متشكل است از خانم ها دكتر فاضل ،دكتر امير خاني ، دكتر محبوبي ،دكتر محمد ياري ، دكتر شاكري و خانم دكتر دارابي شايان ذكر است تمامي اساتيد سخنران از اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشكي تهران بوده اند .

 

 
 

برنامه مدون ویژه پزشکان عمومی (فوريتهاي 3 ) در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview