جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    معاونت دانشجویی و فرهنگی با همکاری گروهی از دانشجویان ، با برپایی و استقرار غرفه دانشجویی با نثار صلوات و شاخه گل از خدمات، رشادتها و دلاورمردیهای عزیزان جان برکف آتش نشان تجلیل نمودند.
      ابراز همدردی دانشگاهیان واحد علوم پزشکی تهران با دلاورمردان آتش نشان و خانواده شهدای آتش نشان

 

     در ضمن دفتر یادمان این مراسم ، حاوی دل نوشته بازدیدکنندگان در اختیار مسئولین آتش نشانی قرار خواهد گرفت

 

 

 

 

 

ابراز همدردی دانشگاهیان واحد علوم پزشکی تهران با دلاورمردان آتش نشان و خانواده شهدای آتش نشان نسخه قابل چاپ

Preview