جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی از برگزاری سمینار« ایده پردازی علمی» ویژه اعضاء باشگاه و سایر دانشجویان در روز سه شنبه 19 بهمن ماه 1395 و از ساعت 14 الی 19در سالن EDC این واحد دانشگاهی خبر داد .
      به همت باشگاه پژوهشگران جوان برگزار شد:
برگزاری سمینار« ایده پردازی علمی» در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

     رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با بیان اینکه مدرس این کارگاه آموزشی دکتر فراهانی عضو هیات علمی دانشگاه بوده است گفت :
برگزاری این قبیل کارگاه های آموزشی موجب ایجاد حساسیت و کسب مهارت در دانشجویان برای خلق ایده های کارآمد و اثر بخش و نیز پرداختن به ایده های نو، غنی، علمی و با کیفیت از سوی آنان می شود.
وی افزود : منظور از ایده‌پردازی، ترویج فرهنگ تفکر همراه با خلاقیت است که باید همراه با کسب مهارت و متناسب با توانمندی‌ دانشجویان باشد.

 

 

 

 

 

به همت باشگاه پژوهشگران جوان برگزار شد:
برگزاری سمینار« ایده پردازی علمی» در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
نسخه قابل چاپ

Preview