جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی از برگزاری کارگاه آموزشی « ارائه مقاله به صورت شفاهی » ویژه اعضاء باشگاه و سایر دانشجویان در روز چهارشنبه 20 بهمن ماه 1395 و از ساعت 14 الی 19در سالن EDCاین واحد دانشگاهی خبر داد .
      به همت باشگاه پژوهشگران جوان برگزار شد :
برگزاری کارگاه آموزشی « ارائه مقاله به صورت شفاهی » در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

     رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با بیان اینکه امروزه تحقيقات فراواني انجام مي‏شود، اما تنها بخش كوچكي از آنها در مقالات منتشر مي‏گردد گفت : يكي از دلايل این معضل عدم مهارت پژوهشگران در تهيه و تدوين ساختاري یک مقاله علمي است . بتول قربانی یکتا عضو هیات علمی و مدرس کارگاه آموزشی نیزدرخصوص ضرورت برگزاری وآشنائی دانشجویان با مقوله تحقیق و پژوهش گفت :
اصلي ترين و مهمترين شيوه ارائه نتايج يك مطالعه و تحقيق، تهيه مقاله پژوهشي است و محققي در صحنه توليد وانتشار علمي موفق است كه بتواند نتايج پژوهش خود را در مجلات معتبر پژوهشي به چاپ رسانده و یا در کنفرانس ها ، کنگره ها و مجامع ملی و بین المللی به صورت شفاهی ارائه نماید .
وی افزود :از آنجائیکه نوشتن صحيح و مناسب يك مقاله ، ركن اساسي براي چاپ مقالات علمي ميباشد ، برگزاری این نشست های علمی برای آشنائی دانشجویان در جهت رعایت و پیروی از ساختاری روشمند بسیار موثر است .

 

 
 

به همت باشگاه پژوهشگران جوان برگزار شد :
برگزاری کارگاه آموزشی « ارائه مقاله به صورت شفاهی » در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
نسخه قابل چاپ

Preview