جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكترخليل علي‌محمدزاده معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران، ضمن بازديد از فرایند اجرائی و مراحل مختلف برگزاری پنجمین آزمون صلاحيت باليني (OSCE) طی گفتگوئی اعلام كرد:
برخورداری از "اخلاق حرفه‌اي" و "مهارت‌هاي ارتباطی و باليني" از جمله نيازهای اساسی براي دانشجويان پزشكي و سایر رشته‌هاي علوم پزشكي است.
      در حاشیه بازديد از حوزه آزمون صلاحيت باليني(OSCE) مطرح شد :
دكتر خليل علي محمدزاده : اخلاق حرفه‌اي و"مهارت‌هاي ارتباطی و باليني" نيازهای مبرم دانشجویان علوم پزشكي

 

     دكترعلي‌محمدزاده با بیان اینکه تحول آموزشي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي زيربناي دیگر تحولات و از رويكردهای ضروری در حوزه علوم پزشكي است اظهار کرد : شایسته است دانشجويان در كنار آموزش همه جانبه و ارتقاء كيفيت در کسب مهارت‌هاي لازم، به مقوله‌هاي پژوهشي و فرهنگي نيز اهتمام لازم را داشته باشند.
این استاد دانشگاه انجام این آزمون را بر اساس مصوبه نشست شورای آموزش پزشکی عمومی در 27 خرداد ماه 1387 لازم دانست و گفت:
آزمون صلاحيت باليني (OSCE) علاوه بر امتحانات و ارزیابی های پایان بخش های بالینی و در آخرین مرحله کارورزی انجام می شود و هدف از این ارزیابی تعیین توانمندی بالینی دانش آموختگان دوره دکترای عمومی رشته پزشکی می باشد.
معاون آموزشی دانشگاه تصریح کرد : آزمون مهارتهای عملی بالینی به روش آزمون ساختارمند عینی بالینی(OSCE) و با تاکید بر مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری بالینی مبتنی بر اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی و انجام مهارت های عملی تشخیصی - درمانی، صورت می گیرد.
معاون آموزشی دانشگاه در خاتمه گفت: در این آزمون نمره اعلام نشده و نتایج آن به صورت رد یا قبول اعلام شده و به قبول شدگان گواهی صلاحیت بالینی اعطا می شود.
شایان ذکر است : پنجمین آزمون صلاحيت باليني (OSCE) روز پنجشنبه 21 بهمن ماه سال جاری در نهایت دقت و صحت و با حضور اعضای هیات علمی، مدیران گروه‌های آموزشی و متخصصان بخش‌های مختلف بیمارستانی در سالن مهارت های بالینی( skill- lab ) این واحد دانشگاهی برگزار شد .

 

 

 

 

 

در حاشیه بازديد از حوزه آزمون صلاحيت باليني(OSCE) مطرح شد :
دكتر خليل علي محمدزاده : اخلاق حرفه‌اي و"مهارت‌هاي ارتباطی و باليني" نيازهای مبرم دانشجویان علوم پزشكي
نسخه قابل چاپ

Preview