جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر مهسا هادی پور جهرمی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از برگزاری کارگاه «آموزش مدیران گروه» (ویژه اعضای هیات علمی) زیر نظر معاونت آموزشی و با سخنرانی دکتر علی محمد زاده استاد دانشگاه در تاریخ یکشنبه 24 بهمن ماه خبر داد.
      برگزاری کارگاه «آموزش مدیران گروه » در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران

 

     دکتر خلیل علی محمد زاده سخنران و معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی در ابتدای جلسه ضمن تشریح چشم انداز و سیاست های اجرائی دانشگاه آزاد اسلامی وتاکید بر حمایت ها و عزم جدی ریاست و دست اندرکاران ارشد دانشگاه آزاد بر توسعه کیفی حوزه علوم پزشکی اظهار کرد :
هدف اصلی این کارگاه آشنا کردن مدیران گروه های آموزشی علوم پایه و بالینی واحد پزشکی تهران با قوانین و مقررات مربوط به شرح وظایف و نیز چگونگی انطباق وضعیت موجود آموزشی با استانداردها و شاخص‌های مورد انتظار دانشگاه آزاد اسلامی و در راستای بهبود و ارتقاء فعالیت های مختلف علمی آموزشی استادان عضو هیات علمی این واحد دانشگاهی است .
معاون آموزشی دانشگاه تصریح کرد : تبیین شرح وظایف و هم اندیشی مدیران گروه های آموزشی بهترین سازو کار برای رسیدن به وضعیت مطلوب است . وی افزود :
شناسائی نقاط ضعف و قوت سیستم آموزشی و تعیین فاصله بین جایگاه واقعی و وضعیت موجود دانشگاه با وضعیت مطلوب ، تنها در سایه مشارکت و هم اندیشی مدیران گروه و تعامل با اساتید دلسوز و تلاشگر دانشگاه حاصل می شود .
دکتر یوسف پور خوشبخت قائم مقام معاون آموزشی نیز در رابطه با ضرورت برگزاری کارگاه «آموزش مدیران گروه» گفت :
ملاک ارزیابی و سنجش فعالیت مدیران گروه و معرفی آنان به جشنواره ها و درمقام گروه برتر آموزشی ، پاسخگوئی به نیاز دانشگاه در جهت توسعه و ارتقاء سطح کیفی آموزش است و یکی از سازنده ترین پیشنهادات در این زمینه برقراری ارتباط موثر مدیران گروه با اساتید زیر مجموعه هر گروه است .
دکتر مهسا هادی پور جهرمی دیگر سخنران و مدرس این کارگاه آموزشی در ادامه این نشست تخصصی با ارائه مباحث تئوریک ضمن بازنگری قوانین و آئین نامه های آموزشی به تشریح مهمترین الویت ها و جزئیات شرح وظایف مدیران گروه پرداخت .
وی با اشاره به برخی اصول راهبردی ، نکات کلیدی را در چگونگی برخورد با مسائل و دغدغه های آموزشی دانشگاه برشمارد و گفت :
تشریک مساعی و هم اندیشی اساتید در رابطه با تقویت گروهها ی آموزشی، نحوه سازماندهی وارائه راهکارهای اجرائی پیرامون ارتقاء سطح کیفی آموزش یک ضرورت اجتناب ناپذیر است .
گفتنی است : در این کارگاه آموزشی که با حضوراکثریت مدیران گروه علوم پایه و بالینی دررشته ها و تخصص های مختلف علوم پزشکی تشکیل شد ، نظارت و ارزیابی مستمر مدیران گروه وهمچنین همکاری و تعامل بین بخشی استادان با تشکیل جلسات منظم گروه های آموزشی وبا هدف تعیین الویت و نیاز سنجی دروس و نیز ابلاغ برنامه های اجرائی ، آموزشی و خدماتی به هریک از اعضاء گروه و ارزیابی کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه مورد بحث و تبادل نظرشرکت کنندگان قرار گرفت .

 

 

 

 

 

برگزاری کارگاه «آموزش مدیران گروه » در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview