جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی از برگزاری کارگاه آموزشی «ارائه مقاله به زبان فارسی" ویژه اعضای باشگاه و سایر دانشجویان در روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1395 از ساعت 30/15 الی 19در سالن EDCاین واحد دانشگاهی خبر داد
      به همت باشگاه پژوهشگران جوان برگزار شد :
کارگاه آموزشی «ارائه مقاله به زبان فارسی» در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران

 

     رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با بیان اینکه امروزه تحقيقات فراواني انجام مي‏شود، اما تنها بخش كوچكي از آنها در مقالات منتشر مي‏گردد گفت: يكي از دلايل این معضل عدم مهارت پژوهشگران در تهيه و تدوين ساختاري یک مقاله علمي است.
شادی حاج رسولی‌ها عضو هیات علمی دانشکده علوم نوین و مدرس این کارگاه آموزشی نیز با ارائه توضیحات جامع درباره ضرورت برگزاری و آشنائی دانشجویان با مقوله تحقیق و پژوهش گفت:
اصلي‌ترين و مهمترين شيوه ارائه نتايج يك مطالعه و تحقيق، تهيه مقاله پژوهشي است ومحقق باید بتواند نتايج پژوهشی خود را در مجلات معتبر پژوهشي به چاپ برساند. وی افزود: از آنجائیکه نوشتن صحيح و مناسب يك مقاله، ركن اساسي براي چاپ مقالات علمي مي باشد، برگزاری این نشست‌های علمی برای آشنائی دانشجویان در جهت رعایت و پیروی از ساختاری روشمند بسیار موثر است.

 

 

 

 

 

به همت باشگاه پژوهشگران جوان برگزار شد :
کارگاه آموزشی «ارائه مقاله به زبان فارسی» در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران
نسخه قابل چاپ

Preview