جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    رحیم طیاریه مدیر امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از راه اندازی دو کانون فرهنگی و اجتماعی ویژه اساتید گروه علوم پزشکی زیر نظر دکتر میر مسعود فاطمی معاون فرهنگی دانشجوئی این واحد دانشگاهی خبر داد .
گفتنی است : راه اندازی این دو کانون در راستای سیاست های ابلاغی معاون فرهنگی دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور اعضای هیات علمی و استادان رشته های مختلف گروه علوم پزشکی روز یکشنبه اول اسفند ماه سال جاری در سالن کنفرانس برگزار شد .
      راه اندازی دو کانون فرهنگی اجتماعی ویژه استادان گروه های مختلف رشته های علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

 

     ....

 

 

 

 

 

راه اندازی دو کانون فرهنگی اجتماعی ویژه استادان گروه های مختلف رشته های علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview