جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      بیمارستان جواهری درجه یک شناخته شد

 

     دکتر ناصر رهبر رئیس بیمارستان جواهری طی گفتگوئی اعلام نمود : بر اساس ضوابط ارزشیابی ودستورالعمل های استاندارد بیمارستانهای کشوربیمارستان جواهری به عنوان بیمارستان درجه یک شناخته شد..وی افزود : با عنایات الطاف الهی وتلاش بی وقفه اعضاء هیات علمی وپرسنل محترم بیمارستان جواهری این مرکز در دي ماه سال جاري موفق به كسب رتبه درجه يك گرديد.

این مهم به دنبال بازدیدهای اولیه گروه ارزشیابی واعلام نقائص بیمارستان ورفع آنها بدست آمد در این رهگذر برخی از امور انجام شده به شرح ذیل می باشد .

1- تكميل سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستان ووصل آن به سيستم جمع آوري فاضلاب شهري (اگو)

2- ارتقاء وضعيت بهداشتي ونظافت بيمارستان

3- تكميل وراه اندازي سيستم HIS بيمارستان

4- راه اندازي سيستم اينترنت wireless جهت استفاده اعضاء محترم هيات علمي ودانشجويان محترم

5- افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشكي

6- راه اندازي بخش تريا‍‍‍ژ در اورژانس بيمارستان

7- جابجايي درب اورژانس به محل مناسب جهت تسهيل در تردد بيماران اورژانس

8- برنامه ريزي و تشكيل كلاسهاي آموزش همگاني براي عموم مردم ومراجعين به درمانگاهها وبيمارستان در محل سالن انتظار درمانگاه
 

 

 
 

بیمارستان جواهری درجه یک شناخته شد نسخه قابل چاپ

Preview