جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سيد محمود طباطبايي رييس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران با اهدا لوح از انتشار كتاب راهنماي كاربردي لاپاراسكوپي و ليزر توسط عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد علوم پزشكي تهران تقدير نمود
      در جلسه هيات رئيسه دانشگاه از انتشار كتاب عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران تقدير شد

 

     رئيس واحد پزشكي تهران ضمن ابراز خرسندي از زحمات اساتيد واحد پزشكي اعلام نمود: با توجه به شرايط بوجود آمده در اين واحد دانشگاهي زمينه تحقيق و تفحص ،رشد تعالي براي اساتيد و امكان رسيدن به مدارج علمي پژوهشي از بزرگترين پيشرفت هاي اين مجموعه علمي مي باشد
دومين كتاب كاربردي و جامع جهت دانشجويان رشته اتاق عمل در زمينه آشنايي با وسايل و تجهيزات پيشرفته اتاق عمل توسط ليلا صالحي زاهد كارشناس ارشد پرستاري و عضو هيات علمي دانشكده پيراپزشكي منتشر شد . كتاب راهنماي كاربردي لاپاراسكوپي و ليزر حاصل ترجمه كتاب الكساندر 2015 مي باشد،كه از سوي وزارت بهداشت به عنوان رفرنس دروس رشته اتاق عمل معرفي شده است.
Alexander care of the patient in surgery 2015
ليلا صالحي زاهد در باره تاليف كتاب فوق گفت : با توجه به پيشرفت علم و تكنولو‍‍ژي و كاربرد تكنيكهاي جديد در جراحي از جمله ليزر و جراحي هاي كم تهاجم در اين كتاب سعي شد تا دانشجويان رشته اتاق عمل با عرصه هاي مختلف جراحي از جمله لاپاراسكوپي ، ليزر ، جراحي رو باتيك ، كرايو سرجري ، ميكرو ويو ابليشن ، تجهيزات جديد و پيشرفته كاربردي در اتاق عمل منجمله كوتر آرگون ، ابزارهاي اولتراسونيك جراحي و سيستم مانيتورينگ پاسخ بافتي آشنا شوند .
كارشناس ارشد پرستاري و عضو هيات علمي دانشكده پيراپزشكي افزود : مخاطبان اصلي اين كتاب دانشجويان رشته اتاق عمل مي باشند اما دانشجويان رشته هاي مختلف پزشكي و حتي فروشندگان تجهيزات پزشكي نيز مي توانند از مطالب اين كتاب استفاده كنند.
سي دي اصول و فنون عملكرد فرد اسكراب و سيار از ديگر كارهاي اين عضو هيات علمي مي باشد كه همگي جهت استفاده دانشجويان رشته اتاق عمل تهيه شده است و پيش از اين نيز كتاب آشنايي كامل با ابزارهاي جراحي نيز توسط اين عضو هيات علمي به همراه منيره اسدي به چاپ رسيده بود .

 

 

 

 

 

در جلسه هيات رئيسه دانشگاه از انتشار كتاب عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران تقدير شد نسخه قابل چاپ

Preview