جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر حسن افتخار اردبیلی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران از انتشار ترجمه کتاب « فیزیولوژی پزشکی گایتون » توسط اعضای هیات علمی گروه فیزیولوژی واحد پزشکی تهران خبر داد . دکتر افتخار با بیان اینکه تلاش اعضاء هیات علمی واحد پزشکی تهران در عرصه تولیدات علمی و تخصصی در حوزه رشته های علوم پزشکی موجب تحسین است گفت : با هدف ترغیب اعضای هیات علمی دانشگاه به انتشار ،ترجمه تالیف کتاب و نیزگسترش تعداد مقالات از ارائه طرح های پژوهشی توسط اساتید این واحد دانشگاهی حمایت می کنیم
      كتاب « فیزیولوژی پزشکی گایتون » توسط اعضای هیات علمی گروه فیزیولوژی واحد پزشکی تهران منتشر شد

 

      معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در باره محتوا و چگونگی تولید این اثر علمی گفت : ترجمه بخشي از ویرایش سیزدهم کتاب « فیزیولوژی پزشکی گایتون » Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (Guyton Physiology) در سال 2016 توسط هفت نفر از اساتيد دانشگاههاي مختلف صورت گرفته است كه در اين ميان دكتر شهرزاد خاكپور ودكتر بتول قرباني يكتا دونفر اعضاي هيات علمي گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران از مترجمين بخشي از اين كتاب مي باشند . وي افزود: این کتاب از جمله کتاب های بسیار ارزشمند و برجسته گروه علوم پزشکی است که با بیان دقیق و جامع، تمامی مباحث مرتبط با فیزیولوژی را برای دانشجویان رشته پزشکی و سایر گروههای علوم پزشکی و زیستی تشریح کرده است . دكتر افتخار تصريح كرد: « فیزیولوژی پزشکی گایتون » به عنوان یک مرجع عمومي پذیرفته شده و جهت آموختن مفاهیم بنیادی و اصولی علوم پزشکی بسیار مفید است. و كتاب « فیزیولوژی پزشکی گایتون» منبع اصلی تمامی آزمون های برگزار شده زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و وزارت علوم در ارتباط با درس فیزیولوژی می باشد.

 

 

 

 

 

كتاب « فیزیولوژی پزشکی گایتون » توسط اعضای هیات علمی گروه فیزیولوژی واحد پزشکی تهران منتشر شد نسخه قابل چاپ

Preview