جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      انتصاب رئيس هسته پژوهشي زنان در واحد پزشكي تهران

 

     طي حكمي از سوي دكتر زهرا پيشگاهي فرد مشاور رياست عاليه دانشگاه در امور زنان خانم دكتر ژيلا امير خاني به عنوان رئيس هسته پژوهشي زنان منصوب گرديد دكتر امير خاني متخصص زنان و زايمان بوده و از سال 75 تا كنون در استخدام رسمي واحد پزشكي تهران مي باشد . وي در سمت مدير گروه زنان نيز خدمات ارزشمندي را بعهده داشته است

 

 
 

انتصاب رئيس هسته پژوهشي زنان در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview