جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر مهسا هاديپور رییس دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان و المپیاد علمی دانشجویان از برگزاری آزمون غربالگری دانشجویان پزشکی منطقه امایشی ده در دانشگاه آزاد اسلامي برای المپیاد دانشجویان پزشکی خبر داد.
      برگزاری آزمون غربالگری نهمين المپیاد دانشجویان پزشکی منطقه آمایشی 10 دانشگاه آزاد اسلامي

 

     وي با بیان اینکه این المیپاد در پنج حیطه فلسفه پزشکی، آموزش پزشکی، مدیریت در نظام سلامت، تفكر علمي در علوم پایه واستدلال بالینی برگزار شد، گفت: اين آزمون با حضور 53دانشجو در مرحله نخست این المپیاد از واحدهاي پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، كرج،‌كيش و علوم و تحقيقات تهران اشاره کرد.
دكتر هاديپور افزود: دانشجویان این مرحله از المپیاد در خردادماه در ازمون انفرادی با سایر دانشجویان کشور به رقابت می پردازند.
رییس دفتر استعدادهای درخشان و المپیاد علمی دانشجویان بيان داشت: نمايندگان واحدها دكتر شادي حاج رسوليها از واحد پزشكي تهران، دكتر فاطمه عشوري واحد داروسازي، دكتر ساندرا مهر علي زاده واحد دندانپزشكي و اقايان دكتر موحدي واحد علوم تحقيقات و دكتر مكي نژاد از واحد كيش در آزمون حضور داشته اند.
گفتنی است: نهمين المپياد كشوري دانشجويان علوم پزشكي شهريورماه سال آینده برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامی واحد تهران ، اکنون دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور به برنامه هاي آماده سازي دانشجويان و برگزاري آزمون هاي غربالگري و درون دانشگاهي مشغول هستند.

 

 
 

برگزاری آزمون غربالگری نهمين المپیاد دانشجویان پزشکی منطقه آمایشی 10 دانشگاه آزاد اسلامي نسخه قابل چاپ

Preview