جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      قدر دانی رئیس واحد پزشکی تهران از تلاش و خدمات مسئولانه ریاست ، مسئولین وکارکنان بیمارستان جواهری

 

     دکتر احمد فیروزان ریاست واحد پزشکی تهران با ارسال تشویق نامه ای از زحمات دکتر ناصر رهبر رئیس بیمارستان جواهری وتیم مدیریتی واعضاء محترم هیت علمی وپرسنل وپرستاران بیمارستان که با همکاری وتلاش فراوان خود، موجبات اخذ درجه ارزشیابی یک را برای بیمارستان جواهری به ارمغان آورده اند تشکر وقدردانی نمود . بیمارستان جواهری یکی از چهار مرکز درمانی وابسته به واحد پزشکی می باشد که در منطقه شمال تهران ، متشکل از بخشهای مختلف درمانی بویژه زنان و زایمان و با بهره مندی از اساتید مجرب و درمانگاه های تخصصی قلب ، چشم ، گوش و پوست خدمات بی شائبه ای به مردم منطقه ارائه می کند .گفتنی است بیمارستان جواهری در دی ماه سال جاری درجه یک شناخته شد .

 

 
 

قدر دانی رئیس واحد پزشکی تهران از تلاش و خدمات مسئولانه ریاست ، مسئولین وکارکنان بیمارستان جواهری نسخه قابل چاپ

Preview