جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دبیر کانون دانشجویی جمعیت هلال دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران از اجرای موفق طرح پایش سلامت دانش آموزان در مناطق کم برخوردار شهر تهران خبر داد.
این طرح همزمان با هفته هلال احمر،روز دوشنبه هجدهم اردیبهشت ماه بامشارکت فعالانه بیش از ۵۰ نفردانشجویان سفیران سلامت دانشجویی علوم پزشکی عضو کانون های هلال احمر دانشگاه های علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران ،شهید بهشتی و با همکاری اعضای تیم بهداشت درمان اضطراری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در چهار مدرسه کم برخوردار حاشیه شهر تهران برگزار شد.
      دانشجویان علوم پزشکی کانون های هلال احمر به مصاف بیماری دانش آموزان رفتند

 

      میثم اخلاق دوست با بیان اینکه در این طرح وضعیت سلامت عمومی جسمانی و روانی وارزیابی رشد قدی دانش آموزان با استفاده از نمودارهای شاخص رشد، در چهار مدرسه کم برخوردار حاشیه شهر تهران مورد بررسی قرارگرفت افزود:
با مشارکت فعالانه بیش از ۵۰ نفر از دانشجویان سفیران سلامت دانشجویی علوم پزشکی عضو کانون های هلال احمر مراحل تشخیص و بیماریابی دانش آموزان مبتلابه شپش سر، انجام شد ونکات آموزشی و مفیدی دررابطه با پیشگیری از ایدز و اعتیاد مطرح شد.
دبیر کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر و مدیر تیم بهداشت و درمان اضطراری با بیان چگونگی و اهداف این طرح از مسئولین ارشدو دست اندرکاران بهداشت و سلامت جامعه خواست تا با حمایت از تیمهای جهادی سلامت گام مهمی در راستای سلامت جامعه برداشته شود.
وی با ارائه جزئیات بیشتری از این طرح گفت : این طرح با حضور بیش از ۵۰ نفر از دانشجویان سفیران سلامت دانشجویی علوم پزشکی عضو کانون های هلال احمر دانشگاه های علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران و شهید بهشتی و با همکاری اعضای تیم بهداشت درمان اضطراری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در چهار مدرسه کم برخوردار حاشیه شهر تهران برگزار شد.
اخلاق دوست گفت :این طرح دو مدرسه دخترانه با جمعیت حدود ۱۳۰۰ نفر و دو مدرسه پسرانه با جمعیت حدود ۱۰۰۰ نفر در مقطع هفتم تا نهم با اهداف ارزیابی و بیماریابی شپش سر، بررسی وضعیت رشد قدی و جسمانی با استفاده از نمودارهای شاخص رشد، بررسی وضعیت سلامت عمومی جسمانی و روانی و آموزش همسانان پیشگیری از ایدز و اعتیاد برگزار شد.
وی با بیان نتایج ارزیابی این طرح گفت : در کل حدود ۲۳۰۰نفر ارزیابی شدند و طبق بررسی های اولیه حدود ۲۰درصد از دختران و حدود ۸درصد از پسران نسبت به شاخص قد پایین تر از حد مطلوب و طبیعی هستند که این می تواند شاخصی ارجح و مهم در خصوص کمبود منابع مناسب غذایی و مکملها باشد که اگر بطور جدی پیشگیری نشود می تواند عوارض خود را برجای بگذارد خصوصا که این عزیزان در مراحل رشد هستند اهتمام و توجه جدی را طلب میکند. متاسفانه ۳۱ مورد شپش در مدارس شناسایی شد که توصیه و درمان پزشکی برای آنها شروع شد.
داوود پیرانی دبیر کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیر اجرایی طرح از همکاری جمعیت هلال احمر استان تهران و شهرستان شمیرانات و همچنین از هماهنگی های انجام شده توسط ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه چهار تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که همکاری مشترک دو کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر دانشگاه های علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران و شهید بهشتی می تواند سنگ بنایی برای برگزاری طرحهای ملی سلامت کودکان، دانش آموزان و زنان و نیازمندان باشد که در صورت حمایت مسولین این جوانان و دانشجویان علوم پزشکی می توانند معمار سلامت جامعه باشند‌.
گفتنی است این طرح در روز دوشنبه هجدهم اردیبهشت ماه و همزمان با هفته هلال احمر برگزار شد.

 

 

 

 

 

دانشجویان علوم پزشکی کانون های هلال احمر به مصاف بیماری دانش آموزان رفتند نسخه قابل چاپ

Preview