جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    آقاي فلاح مدير كل حراست واحد پزشکی تهران از برگزاری كارگاه يك روزه جنگ نرم با هدف آشنائی و کسب اگاهی بیشتر اعضاي هيات علمي و کارکنان درروز دوشنبه 18 تیرماه سال جاری زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش و با حضور دكتر خليل علي محمدزاده معاون آموزشي دانشگاه و در محل سالن اجتماعات این واحد دانشگاهی خبر داد .
      به همت اداره کل حراست و زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش برگزار شد :
كارگاه يك روزه جنگ نرم در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران

 

      استاد مسعود بهشتي مدرس این کارگاه آموزشی با بیان مطالب آموزنده به تحلیل موضوع و بیان اهمیت آن برای حاضرین در مراسم پرداخت .
وی در ادامه سخنان خود با طرح مباحث مفیدی اهداف ، ماهيت ، تاکتیکها و تکنیکها وتفاوت های اساسی جنگ و نرم جنگ سرد را برای شرکت کنندگان تشریح نمود .

 

 

 

 

 

به همت اداره کل حراست و زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش برگزار شد :
كارگاه يك روزه جنگ نرم در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران
نسخه قابل چاپ

Preview