جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    آقای حامد جغتائی طی حکمی از سوی دکترسیدرضا سیدعلیخانی رئیس مرکزحراست دانشگاه آزاد اسلامی به سمت مدیر کل حراست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی استان تهران منصوب شد.
      با حکمی از سوی ریاست مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی :
مدیر کل حراست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی استان تهران منصوب شد

 

     در حکم دکتر سیدعلیخانی رئیس مرکزحراست دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به آقای حامدجغتائی آمده است:
«با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده شما، به موجب این حکم بعنوان مدیر کل حراست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی استان تهران منصوب می شوید.
امید است با رعایت تقوا و دینداری و حفظ کرامت و حرمت افراد و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه‌های انسانی، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات و اموال دانشگاه نمایید.»

 

 
 

با حکمی از سوی ریاست مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی :
مدیر کل حراست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی استان تهران منصوب شد
نسخه قابل چاپ

Preview