جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر دنيا صدري مدير تحصيلات تكميلي حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي اعلام كرد:
با توجه به تعداد داوطلبين مصاحبه آزمون دكتراي تخصصي رشته هاي پرستاري و مديريت خدمات بهداشتي- درماني دانشگاه آزاد اسلامي، زمان مصاحبه اين دو رشته از يك روز به دو روز افزايش يافت.
      زمان مصاحبه آزمون دكتراي تخصصي رشته هاي پرستاري و مديريت خدمات بهداشتي- درماني دانشگاه آزاد اسلامي به دو روز افزايش يافت

 

     مصاحبه آزمون دكتراي تخصصي رشته پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي، در تاريخ ۱۳۹۶/۵/۱۸ و ۱۳۹۶/۵/۱۹ در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و مصاحبه آزمون دكتراي تخصصي رشته مديريت خدمات بهداشتي- درماني دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ ۱۳۹۶/۵/۱۸ در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و در تاريخ ۱۳۹۶/۵/۱۹ در نوبت صبح در مكان هاي اعلام شده در اطلاعيه شماره ۲ برگزار مي شود.
لازم به يادآوري است مصاحبه آزمون دكتراي تخصصي رشته هاي مهندسي بافت و نانوفناوري پزشكي طبق اطلاعيه هاي قبلي، در تاريخ ۱۸/۵/۱۳۹۶ در نوبت صبح برگزار مي شوند.

 

 
 

زمان مصاحبه آزمون دكتراي تخصصي رشته هاي پرستاري و مديريت خدمات بهداشتي- درماني دانشگاه آزاد اسلامي به دو روز افزايش يافت نسخه قابل چاپ

Preview