جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      سخنرانی وارائه مقاله عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران در نخستين کنگره ملي فناوري اطلاعات در نظام سلامت

 

     شیدا جلالی مربي دانشکده پرستاری ومامایی واحد پزشکی تهران با سخنرانی وارائه مقاله ای با عنوان " بررسی ومقایسه علل ومیزان استفاده دانشجویان علوم پزشکی ، دندان پزشکی و فنی مهندسی از سایت کامپیوتر دانشگاه " در نخستين کنگره ملي فناوري اطلاعات در نظام سلامت که در تاریخ پنجم تا هفتم اسفند ماه سال جاری در بندر عباس برگزار شد ، شرکت نمود .

هدف اصلی این کنگره ايجاد زمينه مناسب جهت تبادل نظر و انتقال تجارب متخصصين، پيشکسوتان و دست ‌اندرکاران فناوري اطلاعات و حوزه سلامت و توجه دست‌ اندرکاران و مسئولين حوزه سلامت به اهميت فناوري اطلاعات و ارتقاء سطح دانش و آگاهي هاي فني – تخصصي بوده است .

گفتنی است محورهاي اين کنگره ، فناوري اطلاعات و مديريت در نظام سلامت ، قوانين و مقررات در نظام سلامت ، تشخيص و درمان در نظام سلامت ، مديريت بحران در نظام سلامت ، طراحي سيستم هاي نظام سلامت ، آموزش پزشکي و پژوهش در نظام سلامت بوده است

شایان ذکر است اين کنگره به همت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان ، معاونت پژوهشي و مرکز مديريت آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات برگزار شده است .

 

 
 

سخنرانی وارائه مقاله عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران در نخستين کنگره ملي فناوري اطلاعات در نظام سلامت نسخه قابل چاپ

Preview