جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    حجت الاسلام و المسلمین حمیدزاده با اشاره به اینکه واقعه غدیرخم فقط یک حادثه خاص تاریخی نیست که در زمان خود واقع شده باشدگفت :غدیر شناسی خواستگاه رهبریت جامعه دریک نظام سیاسی و فقاهتی است . مشکل امروز جامعه نگاه عوامانه به دین است در حالیکه حضرت علی تجلی گاه ارزشهای الهی و مدیریتی است .
      حجت الاسلام حمید زاده : غدیر یعنی تثبیت مدیریت در جهان اسلام /حضرت علی تجلی گاه ارزشهای الهی و مدیریتی است .

 

     حجت الاسلام و المسلمین حمیدزاده با اشاره به اینکه واقعه غدیرخم فقط یک حادثه خاص تاریخی نیست که در زمان خود واقع شده باشد، بلکه تعیین سرنوشت تمام انسان‌ها در طول تاریخ است گفت : این واقعه بزرگ و مبارک تاریخ اسلام دارای ابعاد فراوانی است،غدیر شناسی خواستگاه رهبریت جامعه دریک نظام سیاسی و فقاهتی است .
وی با بیان اینکه غدیر یعنی تثبیت مدیریت در جهان اسلام تصریح کرد: مشکل امروز جامعه نگاه عوامانه به دین است، امروزبا استفاده از فضای مجازی بر روی بخشی از اوصافی که جنبه اغراق آمیز دارد تمرکزمی شود و این بزرگترین ضربه ای است که از نابخردان و نزدیکان می خوریم در حالیکه پیام پیغمبر در واقعه غدیر اعلام رسمیت خلافت و رهبری است.و عظمت این رویداد تاریخی دراین است که بدانیم علی غدیر را آفرید نه اینکه غدیر باعث شناسائی علی به جهانیان شدو اگر بپذیریم که دین از سیاست جدا نیست باید این اصل دگر گون ساز را باور داشته باشیم که عجزه غدیر دراین است که بعد از گذشت قرن ها ،علی همچنان علی است و بر عرش دل و جان خدا باوران نشسته است .
منطق و رمز جاودانگی غدیر رهائی و آزادگی انسان است .انتقال این باور است که انسان قدر خودت را بشناس و نعمت آزادی ،علم و موقعیت انسانی خودت را در مقابل هیچ مطاع مادی نفروش

 

 

 

 

 

حجت الاسلام حمید زاده : غدیر یعنی تثبیت مدیریت در جهان اسلام /حضرت علی تجلی گاه ارزشهای الهی و مدیریتی است . نسخه قابل چاپ

Preview