جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    یاسمین رکابدار دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران موفق به کسب رتبه برتر وگواهی سخنرانی برتر درهجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورشد.
      کسب رتبه برتردانشجوی پزشکی دانشگاه آزاددرهجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی

 

     دکتر زهرا نادیا شریفی معاون پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با بیان اینکه هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور در تاریخ 14الی17شهریور1396در شهر قزوین برگزار شد افزود : موفقیت یاسمین رکابدار دانشجوی پزشکی وکسب رتبه برتروگواهی سخنرانی برتر بیانگر پتانسیل و ظرفیت علمی استادان توانمندو دانشجویان مستعدو تلاشگر دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برای حضور در مجامع علمی داخلی و بین المللی است .
دکتر شریفی با بیان اینکه دانشگاه از فعالیت های پژوهشی و ایده های فناورانه دانشجویان حمایت می کند اظهار کرد:
هدف از اجرای این کنگره آشنایی و تبادل نظر اساتید و دانشجویان در زمینه جدیدترین دستاوردهای پژوهشی دانشجویی در حیطه علوم پزشکی است و همه ساله دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با حضور فعالانه و مشارکت علمی خود در این کنگره پژوهشی به رقابت علمی می پردازند .

 

 
 

کسب رتبه برتردانشجوی پزشکی دانشگاه آزاددرهجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی نسخه قابل چاپ

Preview