جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      انتصاب سرپرست اداره خدمات

 

     طی حکمی از سوی دکتر احمد فیروزان رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران ، آقاي وحيد جعفري از تاریخ 15 اسفند ماه سال جاری به سمت سرپرست اداره خدمات دانشگاه منصوب گردید. در اين حكم اززحمات آقاي يونسي سرپرست قبلي اين سمت در طول مدت تصدي تشكر و قدر داني شده است بعمل آمد. همچنين طی حکم ديگري از سوی رياست دانشگاه آقاي فرزاد رباني نيز از تاریخ مزبور به سمت سرپرست نگهباني دانشگاه منصوب گردید.

 

 
 

انتصاب سرپرست اداره خدمات نسخه قابل چاپ

Preview