جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      سطح كيفي ورزش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي با هيچ دانشگاهي قابل مقايسه نيست

 

     دانشجويان ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي حرف اول را در مسابقات بين دانشگاهي كشور ميزنند

دكتر فرزاد شايقي معاون دانشجوئي و رئيس شوراي معاونين دانشجوئي منطقه 8 واحد پزشكي تهران طي گفتگوئي اعلام نمود : دومین نشست کار گروه تخصصی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور مهندس ذهبيون ، دكترعليرضا سهرابیان مدیر کل تربیت بدنی ، روساي شوراي معاونين دانشجوئي مناطق 8 ، 12 ، 4 و 5 دانشگاه آزاد اسلامي و خانم دكتر شجاعي سرپرست تربيت بدني واحد پزشكي تهران در محل دبیرخانه منطقه هشت برگزار شد.
در اين جلسه معاونين دانشجوئي مناطق مزبور به نمايندگي ازكليه واحد ها ي دانشگاهي مناطق 14 گانه به بحث و تبادل نظر پيرامون بهبود وضعيت و ارتقاء جايگاه ورزش دانشجوئي در دانشگاه پرداختند در ابتدای مراسم مهندس ذهبیون دبیر منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سخنان دكتر جاسبي رياست عاليه دانشگاه در خصوص ضرورت توجه به مسايل فوق برنامه و رفاهي دانشجوئي از جمله اهميت ورزش در دانشگاه گفت : تشكيل اين جلسات و برگزاري کارگروه هاي تخصصی كمك بزرگي در جهت رفع مشكلات وهمچنين ارائه راهكار هاي عمليبه منظور بررسي نقاط ضعف و قوت وضعيت موجود هر بخش وحوزه مي باشد . در ادامه دكترسهرابیان مدیر کل تربیت بدنی به تشريح عملكرد و اهداف آتي اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامي پرداخت . وي با ارائه گزارشي از چگونگي گردش مالي و پرداخت هزينه هاي برگزاري مسابقات از حساب في مابين واحد ها و سازمان مركزي دانشگاه گفت : با توجه به بررسي هاي بعمل آمده و هماهنگي با معاونت مالي – اداري دانشگاه در حال حاضر كليه اسناد مالی مربوط به ورزش واحد ها توسط كارشناسان و همكاران اداره کل تربیت بدنی تسویه شده است و در صورت ارسال بموقع ليست هزينه ها رسيدگي اسناد بیش از 20 روز به طول نمی انجامد و چنانچه تعللي در اين زمينه از سوي واحد هاي دانشگاهي مشاهده شود اسناد مالي آنان عودت داده مي شود و اين يك هشدار جدي است . سهرابيان با تاكيد بر ضرورت ارتقاء تجهيزات و امکانات ورزشی براي كليه دانشجويان و ورزشکاران گفت : حفظ سلامت دانشجويان و ورزشکاران بعهده مسئو لين دانشگاه است .

هم اينك بسياري از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي داراي سالن ها و امكانات ورزشي مطلوب و مجهزي هستند ولي تجهيز سالن هاي ورزشي تمام واحد هاي دانشگاهي و برگزاري مسابقات در همه واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي از اهداف جدي ما در سال آينده است.و اين مهم با توجه به بیانات ریاست دانشگاه آزاد که نگاه ویژه اي به ورزش دارند امكانپذير است و تلاش می کنیم تا هر واحد دانشگاه آزاد اسلامی مجهز به تجهیزات و فضای ورزشی شود. وي سپس گفت : سطح كيفي ورزش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي با هيچ دانشگاهي قابل مقايسه نيست و دانشجويان ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي حرف اول را در مسابقات بين دانشگاهي كشور ميزنند و اين وضعيتي است كه مي بايستي از طريق رسانه ها اطلاع رساني شود . در ادامه این نشست فریده شجاعی سر پرست تربیت بدنی واحد پزشکی تهران با ارائه پیشنهادهایی خواستار برگزاری المپياد ها و مسابقات رشته هاي ورزشي به تفكيك بازيهاي توپي و راكتي شد. دكتر شجاعی ضرورت اين اقدام را بالا بردن جذابیت بین ورزشکاران و دانشجویان اعلام نمود و گفت باید بتوانيم در اين زمينه کارهای جدیدی انجام دهیم و پیشنهاد می کنم تا هر رشته ورزشی به صورت المپیادی برگزار شود .ذهبیون در ادامه مراسم خواستار طرح پيشنهادات اجرائي بصورت مكتوب از سوي روساي شوراي معاونين دانشجوئي و پاسخگویی صریح تربیت بدنی دانشگاه آزاد به پیشنهادهای عنوان شده در جلسه شد.
در پايان اين جلسه كه به ميزباني دكتر شايقي معاون دانشجوئي واحد پزشكي تهران و رئيس شوراي معاونين دانشجوئي منطقه 8 برگزار شده بود هر يك از نمايندگان به طرح نقطه نظرات خودپرداختند.

گفتني است مهندس شريفي رئيس شوراي معاونين منطقه 4 ، دكتر شجاعي رئيس شوراي معاونين منطقه 12 ودكترعزيزي رئيس شوراي معاونين منطقه 5 در اين جلسه حضور فعالي داشته و با ارائه گزارشهائي از پتانسيل بالا دانشجوئي و ظرفيت ورزشي واحد هاي مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي خبر دادند .

 

 
 

سطح كيفي ورزش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي با هيچ دانشگاهي قابل مقايسه نيست نسخه قابل چاپ

Preview