جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    .............
      در مراسم استقبال از دانشجويان پزشكي مطرح شد :
دكتر فاطمي:کلید موفقیت دانشجویان در عرصه دانشگاه استفاده عاقلانه از فرصت جوانی و دانش اندوزی، ایمان به خدا ، عمل صالح ، حق طلبی ،صبر و مقاومت در برابرمشکلات است .

 

     ...

 

 

 

 

 

در مراسم استقبال از دانشجويان پزشكي مطرح شد :
دكتر فاطمي:کلید موفقیت دانشجویان در عرصه دانشگاه استفاده عاقلانه از فرصت جوانی و دانش اندوزی، ایمان به خدا ، عمل صالح ، حق طلبی ،صبر و مقاومت در برابرمشکلات است .
نسخه قابل چاپ

Preview