جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    ...
      به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی :
مراسم معارفه دانشجویان دانشکده بهداشت و علوم پزشکی روز دوشنبه 17 مهرماه برگزار شد

 

     .....

 

 

 

 

 

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی :
مراسم معارفه دانشجویان دانشکده بهداشت و علوم پزشکی روز دوشنبه 17 مهرماه برگزار شد
نسخه قابل چاپ

Preview