جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تمديد حكم رئيس واحد پزشكي تهران

 

     طي حکمی از سوی دکتر جاسبی ریاست عالیه دانشگاه ، حكم انتصاب دکتر احمد فيروزان در سمت رئيس واحد پزشكي تهران به مدت يك سال دیگرتمدید شد . در اين حكم ابراز امیدواری شده است تا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشكي تهران با اتکال به نیروی لایزال قادر متعال ضمن یاری گرفتن از نیروهای متعهد و متخصص در انجام امور مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی موفق باشند . گفتني است دکتر احمدفيروزان داراي مدرك فوق تخصص نفرولوژي از دانشگاه علوم پزشكي تهران مي باشد و از سال ۱۳۷1 به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده است .

 

 
 

تمديد حكم رئيس واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview