جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري اولين جلسه كميته شورای پ‍ژوهشي زنان دانشگاه آزاد اسلامي در واحد پزشكي تهران

 

     دكتر ژيلا امير خاني جراح ، متخصص زنان ، عضو هيات علمي و مسئول شورای پژوهشي زنان در واحد پزشكي تهران ، طي گزارشي از برگزاري اولين جلسه عمومي شورای پ‍ژوهشي زنان دانشگاه آزاد اسلامي درتاريخ 16 اسفند ماه سال جاري درمحل سالن EDC واحد پزشكي تهران خبر داد . دكتر اميرخاني در اولين جلسه گرد هم آئي اعضاي هيات علمي خانم ، ضرورت ، اهداف وبرنامه های شورای پژوهشی زنان در دانشگاه آزاد اسلامی را تشريح نمود و با توجه به اهميت امور پژوهشی همكاران خود را به مشاركت هرچه بيشتر در اين زمينه دعوت نمود . طي اين جلسه مقرر شد تمام اعضاي هيئت علمي خانم ، تمايل خود را نسبت به نحوه فعاليت در يكي از سه گروه پايه پزشكي ، باليني پزشكي و فرهنگي اجتماعي بصورت عضويت يا نمايندگي و يا رابط در راستاي تشكيل گروههاي تخصصي اعلام نمايند . گفتني است تاريخ جلسه بعدي به هفته اول ارديبهشت ماه سال آتي موكول گرديد .

 

 
 

برگزاري اولين جلسه كميته شورای پ‍ژوهشي زنان دانشگاه آزاد اسلامي در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview