جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      اعلام تقويم دانشگاهي دوره تابستان در واحد پزشكي تهران

 

     دكتر فرهاد ادهمي معاون آموزشي واحد پزشكي تهران طي گزارشي اعلام نمود : : انتخاب واحد اينترنتي دوره تابستان دانشجویان در واحد پزشکی تهران از روز 21 تير ماه لغايت 22 تير ماه سال جاری در این واحد دانشگاهی برگزار خواهد شد . وی افزود: به منظور دسترسي هر چه بهتر دانشجويان جدول زمانبندی جهت ثبت نام بر روی سایت واحد پزشکی تهران به آدرس : www.iautmu.ac.ir قرار گرفته است . بر اين اساس تاريخ شروع دوره 26 تير ماه و تاريخ پايان دوره چهارم شهريور مي باشد . معاون آموزشي واحد پزشكي تهران گفت : پيرو هماهنگي انجام شده ، دروس مربوط به دوره تابستان توسط دانشكده پيراپزشكي ارائه مي گردد . همچنين دانشجويان فقط در تاريخ هاي اعلام شده مجاز به انتخاب واحد مي باشند و مطابق آيين نامه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي ثبت نام با تاخير در دوره تابستان مجاز نمي باشد . شايان ذكر است : برنامه انتخاب واحد اينترنتي دانشگاه با امكاناتي بسيار زياد و امنيت 100 درصد و خطاي صفر در نيم سال دوم سال تحصيلي 89-88 در تاريخ هاي اعلام شده انجام مي گردد كه از طريق سايت اينترنت واحد پزشكي به اطلاع دانشجويان رسانده مي شود .

 

 
 

اعلام تقويم دانشگاهي دوره تابستان در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview