جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تمديد حكم معاون دانشجويي واحد پزشکی تهران به عنوان رئيس شوراي معاونين دانشجويي منطقه 8

 

     طی حکمی از سوی دکتر جاسبی رییس دانشگاه آزاد اسلامی ، دكتر فرزاد شايقي معاون دانشجويي واحد پزشکی تهران با حفظ سمت به عنوان رئيس شوراي معاونين دانشجويي منطقه 8 منصوب گردید.

شایان ذکر است دکترشايقي از سال 79 تا كنون در سمت معاونت دانشجويي منصوب و فعالیت ایشان در اين معاونت همراه با ارتقاء كيفي حوزه بوده است

 

 
 

تمديد حكم معاون دانشجويي واحد پزشکی تهران به عنوان رئيس شوراي معاونين دانشجويي منطقه 8 نسخه قابل چاپ

Preview