جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سيد علي ابطحي رییس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران بنا بر پیشنهاد سرپرست محترم مرکز عمران، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی، طی حکمی رضا حصیرچی را به عنوان رئیس اداره اجرا و نظارت معاونت عمران دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب کرد.
      با حکمی از سوی دکتر ابطحی؛
رئیس اداره اجرا و نظارت معاونت عمران دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب شد

 

     
در این حکم آمده است:
"سلام علیکم
بدینوسیله بنابر پیشنهاد سرپرست محترم مرکز عمران، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی، از تاریخ 5/10/96 به عنوان رئیس اداره اجرا و نظارت معاونت عمران دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب می گردید.
امید است با استعانت از درگاه ایزد منان و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود، در پیشبرد اهداف مقدس دانشگاه موفق و موید باشید.
دکتر سید علی ابطحی
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
http://ana.ir/news/333418

 

 

 

 

با حکمی از سوی دکتر ابطحی؛
رئیس اداره اجرا و نظارت معاونت عمران دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب شد
نسخه قابل چاپ

Preview