جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تمديد حكم معاون دانشجويي واحد پزشکی تهران

 

     با صدور نامه‌ای از سوی دكتر عبدالله جاسبی؛ ریاست عالیه‌ی دانشگاه آزاد اسلامی، حكم آقای دكتر فرزاد شايقي به‌عنوان معاون دانشجويي واحد پزشکی تهران به‌مدت یك‌سال دیگر تمدید گردید. شایان ذکر است دکترشايقي از سال 79 تا كنون در سمت معاونت دانشجويي منصوب و فعالیت ایشان در اين معاونت همراه با ارتقاء كيفي حوزه بوده است دكتر فرزاد شايقي معاون دانشجويي واحد پزشکی تهران در سال 88 با حفظ سمت به عنوان رئيس شوراي معاونين دانشجويي منطقه 8 منصوب شده است این مهم را به ایشان تبریك می‌گوییم.

 

 
 

تمديد حكم معاون دانشجويي واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview