جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شبنم موثقی آناتومیست و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم آزاد اسلامی تهران از برگزاری موفق نهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی (OSCE) در روز پنجشنبه 19 بهمن ماه سال جاری در دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.
      در نهایت صحت و دقت:
نهمین دوره آزمون صلاحیت های بالینی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزارشد

 

     رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم آزاد اسلامی تهران با اشاره به دستورالعمل و ابلاغیه ای که از سوی دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص برگزاری نهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت‌های بالینی به تمام واحدهای مجری رشته پزشکی ارسال شده است گفت: «در این دوره تعداد 52نفر از دانشجویان متقاضی در یک نوبت صبح از ساعت 8 صبح الی 30/15بعد از ظهردر این آزمون شرکت می کنند واز کلیه مراحل آزمون با 15 عدد دوربین فیلمبرداری می شود.»
دکترشبنم موثقی با تشریح اهداف و نحوه برگزاری آزمون ارزشیابی صلاحیت بالینی اظهار کرد: «از سال ۹۴ تاکنون هیات ممتحنه و ارزشیابی پزشکی عمومی وزارت بهداشت با هدف سنجش مهارت‌های بالینی کسب شده از سوی دانشجویان پزشکی در طول دوره تحصیلی با توجه به اهمیت آموزش پزشکی، تصمیم به برگزاری یک آزمون در پایان دوره پزشکی عمومی گرفته است و همه دانشجویان رشته‌های پزشکی برای ورود به عرصه بهداشت و سلامت جامعه با یک معیار ارزشیابی و با یک مقیاس یکسان مورد سنجش قرار می‌گیرند.»
وی با بیان اینکه آزمون آسکی یک آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی است که بصورت عینی در ایستگاه‌های مختلفی که سازماندهی شده است انجام می‌شود افزود:
«در آزمون ارزیابی صلاحیت‌های بالینی بهمن ماه سال 96 نیزکه برای نهمین دوره متوالی همزمان با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی در واحد پزشکی تهران برگزار شد، دکتر محمدصاحب الزمانی بعنوان ناظر و نماینده حوزه معاونت علوم پزشکی همچون دوره‌های قبلی به منظور کنترل کیفیت و نظارت بر روند برگزاری آزمون حضور داشته و با هماهنگی مسئولان ارشد حوزه معاونت آموزشی و به منظوردقت و نظارت مطلوب تراز همه مراحل آزمون فیلمبرداری شده است. »
موثقی افزود: «به منظور ایجاد نظم و آرامش بیشتر برای کاهش استرس دانشجویان علاوه برحفظ قرنطینه و امنیت شرایط فیزیکی توسط همکاران تلاشگر اداره کل حراست دانشگاه سه ایستگاه استراحت به 12 ایستگاههای قبلی بر اساس دستورالعمل های اجرایی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی افزوده شده است.»

 

 

 

 

 

در نهایت صحت و دقت:
نهمین دوره آزمون صلاحیت های بالینی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزارشد
نسخه قابل چاپ

Preview