جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    ......
      به همت بسیج دانشجویی صورت گرفت :
برپایی غرفه بسیج دانشجویی وحضور گسترده دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن

 

     .....

 

 

 

 

 

به همت بسیج دانشجویی صورت گرفت :
برپایی غرفه بسیج دانشجویی وحضور گسترده دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن
نسخه قابل چاپ

Preview