جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    در میان استقبال پرشور دانشگاهیان علوم پزشکی آزاد اسلامی مراسم وداع با پیکرپاک شهید گمنام با حضور دكتر سيد علي ابطحي ریاست دانشگاه، دكتر مير مسعود فاطمي معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه، دكتر فهيمي رييس دانشكده علوم وفن اوریهای نوین وجمع کثیری ازدانشجويان وكاركنان روز شنبه 28 بهمن ماه سال جاری در محوطه دانشكده علوم وفن آوریهای نوین،دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.
      به همت بسیج دانشجویی وکارکنان برگزار شد:
مراسم وداع با پیکرپاک شهید گمنام دردانشكده علوم وفن اوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

     ....

 

 

 

 

 

به همت بسیج دانشجویی وکارکنان برگزار شد:
مراسم وداع با پیکرپاک شهید گمنام دردانشكده علوم وفن اوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
نسخه قابل چاپ

Preview